سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سعید ارمی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، شرکت ایران ذوب
علی شفیعی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی گل مکانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، شرکت ایران ذوب

چکیده:

چدن های پر کروم زیر مجموعه ای از چدن های سفید آلیاژی و یکی از مهمترین آلیاژ های مقاوم به سایش محسوب می شوند. این آلیاژها سختی بالا، مقاومت به سایش عالی و مقاومت به خوردگی خوبی از خود نشان می دهند، در حالی که مقاومت به ضربه و چقرمگی پایینی دارند. در این پژوهش تاثیر افزودن ۰/۷ درصد عناصر خاکی نادر (RE) تحت عنوان آلیاژ میش متال ، بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ چدن پرکروم ۱۷% مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به تراشکاری بسیار کم این الیاژ مدلی طراحی و ساخته شد تا بتوان اغلب نمونه ای استاندارد آزمون های مکانیکی از قبیل سختی سنجی ، مقاومت به ضربه، بررسی سطح شکست، آزمون کشش و همچنین متالوگرافی ، با کمترین میزان نیاز بع تراشکاری؛ تهیه شوند. در نهایت تمامی آزمون های فوق بر روی نمونه های استاندارد تهیه شده از دو آلیاژ حاوی عناصر خاکی نادر و فاقد آن ، انجام پذیرفت و نتایج حاصله مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. این نتایج نشان دهنده ی افزایش مقاومت به ضربه، سختی و مقاومت به کشش در آلیاژ حاوی ۰/۷%RE، بود .همچنین مشاهدات ساختاری نشان می دهد که افزودن این لزات به چدن پرکروم، تاثیر بارزی بر مورفولوژی فازها، ریزساختار این آلیاژ همچنین شکل و توزیع کاربیدهاخواهد داشت.