سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هما شیخ پور – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد
شهریار شرفی – دانشیار بخش مهندسی متالورژی
صدیقه اسدی نژاد – کارشناس پیرومتالورژی

چکیده:

فولادهای مقاوم به حرارت آستنیتی بیشتر در کاربردهایی استفاده می شود که ترکیبی از استحکام خزشی، خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی مدنظر باشد. ابتدا عملیات آنیل محلولی در دمای ۵±۱۱۰۰درجه سانتیگراد بمدت ۴۰ دقیقه بر روی نمونهها انجام گرفته و سپس در آب سریع سرد شدند. عملیات پیرسازی در ۳ درجه حرارت ۸۵۰درجه و ۹۵۰درجه و ۱۰۵۰درجه سانتیگراد و درزمانهای مختلف انجام گردید. از میکروسکوپ های نوری، الکترونی روبشی، آزمایش کشش و ضربه برای مطالعه ریزساختار و خواص مکانیکی نمونه ها استفاده گردید. تست های ضربه و کشش دردمای ۸۵۰درجه سانتیگراد بررسی گردید نتایج نشان داد که ریزساختار میکروسکوپی، انرژی ضربه شارپی و استحکام فولاد تحت عملیات پیرسازی در دمای۸۵۰تغییرات چشمگیری پیداکرد. با افزایش زمان پیرسازی چقرمگی کاهش پیداکرد، درحالیکه استحکام فولاد افزایش پیداکرد