سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عطا امینی – دکتری مهندسی منابع آب
رنگین حیدری – کارشناسی ارشد آبخیزداری
محمد روغنی –

چکیده:

این تحقیق بمنظور ارزیابی تاثیر عملیات سازه ای برذخیره رواناب و کنترل سیلاب دریکی از زیرحوزه های حوزه آبخیز گاودره با مساحت ۱۵/۷ هکتار صورت میگیرد کارایی سازه ها با توجه به حجم ذخیره شده رواناب در مخازن آنها و میزان کاهش سیلاب مورد ارزیابی قرارگرفته و مشخصات سازه ها با استفاده از نقشه برداری اندازه گیری شده است بمنظور مقایسه واکنش حوزه به بارندگی های مشخص قبل و بعداز عملیات آبخیزداری مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS با استفاده از وقایع بارندگی و رواناب مشاهده شده واسنجی و اعتباریابی گردید نتایج نشان دهنده تاثیر عملیات سازه ای انجام شده درافزایش ذخیره رواناب و کاهش سیلاب حوزه میباشد.