سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسین مناجاتی زاده – استادیار دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
کامران امینی – استادیار دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی
محمد علی سلطانی – مربی دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی

چکیده:

ر این تحقیق تاثیر عملیات صفر بر خواص مکانیکی ریز ساختار در فولاد سرد کار حاوی ۵% کروم (INDRA5) بررسی گردید. بدین منظور از دمای ۱۹۶- سانتی گراد به عنوان دمای زیر صفر عمیق استفاده گردید. نتایج نشان داد عملیات زیر صفر عمیق باعث افزایش به میزان ۴% در سختی و همچنین افزایش در مقاومت سایشی د رحد ۲۲-۲۹% نسبت به عملیات کوئنچ-تمپر می شود. مطالعه سطح سایش و محصولات سایش نشان داد که مکانیزم غالب در سایش، چسبان می باشد. علت افزایش در سختی و مقاومت سایشی در ارتباط با استحاله آستنیت باقیمانده به مارتنزیت و رسوب کاربیدهای بسیار ریز می باشد.