سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا ناظمی – دانشجوی کارشناس – گروه مهندسی متالورژی – دانشگاه سمنان
زینب عبدی شهرودی – دانشجوی کارشناس – گروه مهندسی متالورژی – دانشگاه سمنان
محمد مهدی خرمی راد – کارشناسی ارشد – گروه مهندسی متالورژی – دانشگاه سمنان
امید میرزایی – استادیار – گروه مهندسی متالورژی – دانشگاه سمنان

چکیده:

آلیاژ ۷۰۷۵ از آلیاژهای مهم و قابل عملیات حرارتی آلومینیوم می باشدکه می توان توسط فرایند همگن سازی و پیر سازی، سختی و استحکام قابل قبولی را در آن بدست آورد. حساسیت شدید تحولات مختلف فازی در آلیاژهای ۷۰۷۵ آلومینیوم به متغیرهای اصلی فرایندهای ترمودینامیکی باعث شده استکه از قابلیت شکل پذیری بسیار پایینی برخوردار باشد. در این تحقیق پس از فرایند همگن سازی ، نمونه ها در دمای پیر سازی به صورت هم زمان تحت عملیات نورد قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که انجام عملیات ترمودینامیکی مذکور باعث افزایش خواص مکانیکی از قبیل استحکام کسس نهایی تا ۵۰۰MPa و سختی تا حدود ۲۰۰BHN خواهد شد. همچنین وجود ریز ساختار همگن باعث شکل پذیری بهتر نمونه ای و شکست نرم قطعات می شود. مطالعات SEM از سطح شکست ، مطلب فوق را تائید می کند.