سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر اسحاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد
جعفر رائی زاده غنی – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حمیدرضا قاسمی منفرد راد – دانشیار دانشگاه تهران
رضا تقی آبادی – دانشجوی دکترا مهندسی متالوژی و مواد

چکیده:

آلیاژهای ریختگی آلومینیوم – سیلیسیم بهدلیل برخورداری از خواص مطلوب ریخته گری مقاومت به سایش بالا مقاومت به خوردگی مناسب قابلیت عملیات حرارتی و قابلیت ایجاد نسبت استحکام به وزن بالا کاربرد روزافزونی درصنایع مختلف پیدا نموده اند دراین تحقیق تاثیر عملیات حرارتی T6 برریزساختار و خواص سایشی آلیاژ ۳۳۲ حاوی ۱/۲ درصد آهن مورد بررسی قرارگرفته است براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق انجام عملیات حرارتی برروی نمونه ها علاوه بر تغییر مورفولوژی تیغه های فاز سیلیسیم یوتکتیک از حالت سوزنی به کروی موجب انحلال وخرد شدن ترکیبات غنی از آهن مخرب و سوزنی شکل فاز b-Al5FeSi و کاهش نقاط تمرکز تنش می شود میزان کاهش طول این فاز نامطلوب با افزایش زمان عملیات محلول سازی افزایش می یابد بطوریکه پس از ۱۴ ساعت عملیات محلول سازی دردمای ۵۲۰ درجه سانتیگراد طول متوسط تیغه های بتا نسبت به نمونه ریختگی حدود ۷۰ درصد کاهش می یابد تغییرات فوق در ریزساختار باعث بهبود خواص سایشی این آلیاژ ها می گردد.