سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین پورمحمد – کارشناس ارشد مهندسی مواد – مرکز پژوهش متالورژی رازی
مرتضی شمعانیان – دکترای مهندسی مواد، دانشیار – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد، دانش
محسن مغزی –
مرتضی وکیلی –

چکیده:

در این تحقیق اثر عملیات حرارتی پس گرم بر ریزساختار فلز جوش فولاد زن گ نزن مارتنزیتی نوع ۴۱۰NiMo مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه هایی از غلتک های فولادی روکش کاری شده با این الکترود توسط دو سیکل مختلف تمپر شدند. بررسی ساختاری و فازشناسی نمونه ها نشان داد که ریزساختار فلز جوش در شرایط پس از جوشکاری به صورت مارتنزیتی همراه با حدود ۸% آستنیت باقیمانده و دارای سختی حدود ۴۵HRC است. انجام عملیات حرارتی تمپرینگ در دمای ۵۵۰°C و به مدت ۱۵ ساعت سبب تمپر شدن ساختار مارتنزیتی و حصول سختی ۴۰HRC شد، که میزان آستنیت باقیمانده در ساختار حاصله حدود ۳/۲% است. انجام عملیات حرارتی تمپرینگ در دمای ۷۳۰°C و به مدت ۷ ساعت سبب تمپر شدن شدید ساختار مارتنزیتی و حصول سختی ۳۵HRC همراه با حدود ۰/۸% آستنیت باقیمانده شد. در اثر انجام آزمایش خستگی حرارتی روی نمونه ها پس از انجام عملیات حرارتی تمپرینگ در محدوده دمایی ۴۰۰-۷۰۰°C به تعداد ۱۰۰۰ سیکل هیچ ترکی روی سطح نمونه ها ایجاد نشد. بر اساس نتایج سختی سنجی بعد از انجام آزمایش خستگی حرارتی، نمونه هایی که تحت عملیات حرارتی تمپرینگ اول قرار داده شدند به سختی حدود ۳۶HRC و نمونه هایی که تحت عملیات حرارتی تمپرینگ دوم قرار داده شدند به سختی حدود ۳۴HRC رسیدند.