سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل جلائی – فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران
پیمان اصغرزاده – فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین عربی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید رستگاری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر عملیات حرارتی بازپخت برریز ساختار وخواص مکانیکی فولاد بوردار۱۰B38مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت. پس از عملیات آستنیته کردن این فولاد در دمای ۹۵۰ به مدت ۳۰ دقیقه و کوئنچ نمونه ها در روغن ۸۰ عملیات برگشت در دماهای۴۰۰درجه سانتیگراد و ۴۳۰و۴۶۰و۵۰۰ درجه به مدت یک ساعت صورت گرفت. پس از پایان عملیات حرارتی، خواص مکانیکی فولاد فوق مانند استحکام تسلیم ، استحکام کششی ، ازدیاد طول ، کاهش سطح مقطع وچقرمگی توسط تست کشش تعیین و ریزساختار آن توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این تحقیق با خواص مکانیکی فولاد ۴۱۳۵AISI به عنوان یک فولاد مشابه بدون بور که پس از کوئنچ در محدوده دمایی ۴۶۰ تا ۵۴۰ درجه سانتی گراد بازپخت شده مقایسه شد. نتایج به دست آمده بیانگر این مسئله بود که با افزایش دمای بازپختسختی و استحکام نمونه های فولاد بوردار ۳۸B10کاهش مییابد. همچنین ازدیاد طول و کاهش سطح مقطع با روند افزایشی همراه است.