سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید قدس – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه سمنان
امیر کاشی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه سمنان
علی حبیب زاده – دانشیار دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله ، آلیاژFe78Si13B9+0.1wt%Al2O 3توسط روش ذوب القایی در خلا ت ولید شده و سپس توسط دستگاه مذا بریسی به صورت نوارهایی به ضخامت ۲۰ میکرون و پهنای ۷۸۰ میکرون تبدیل گردید. توسط آزمون پراش اشعه ایکس،از آمورف بودن نوار تولید شده اطمینان حاصل شد. سپس چهار نمونه از نوار آمورف تولید شده تحت عملیات حرارتی آنیلینگ در دمای ۵۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ ۱۰ ۳۵ و ۶۰ دقیقه قرار گرفت. جهت بررسی شک لگیری فازها و خواص مغناطیسی نوارها، از آزمونVSM و XRDاستفاده گردید. نتایج آزمونXRD نشان داد که عملیا تحرارتی فوق سبب شک ل گیری فازهای αFeیاFe3Si و Fe(Si) در مقیاس نانومتری و آزا دشدن تنش پسماند ناشی از انجماد سریع شده است. همچنین نتایج آزمونVSM نشان داد که تشکیل نانوذرات فوق در زمین هی آمورف سبب افزایش قابل ملاح ظ ه ای در تراوایی مغناطیسی و البته افزایش اندکی در اتلاف مغناطیسی در نمون هها شده است