سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح اله رحمانی فرد – دانشجوی دکتری – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی
حسن فرهنگی – دانشیار – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی مواد و
عبدالجواد نوین روز – دانشیار – سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده م

چکیده:

فولادهای تقویت شده با ذرات اکسیدی یکی از مهمترین گزینه های مورد استفاده در راکتور های نسل جدید با دمای عملیاتی بالا میباشند. در این تحقیق پودرهای آلیاژی۱۲YWTبا ترکیبFe-12Cr-3W 0.4Ti-0.25Y2O3 از طریق فرایند آلیاژسازی مکانیکی تولید شده و پس از گاززدایی و قوطی سازی تحت عملیات اکستروژن در دمای ۸۵۰ قرار میگیرند. به منظور بررسی خواص ریزساختاری از آنالیز TEMوپروفیل خطی تفرق اشعه ایکس بر پایه دو روش توسعه یافته Waren-Averbach و Williamson-Hall استفاده میشود. نتایج نشان میدهند که انجام فرایند اکستروژن در دمای فوق باعث تغییر توزیع اندازه کریستالیتها در محدوده نانومتری میگردد و لذا ساختار نهایی یک ساختار فوق ریزدانه با متوسط اندازه۱۱۲ نانومتر میباشد که میتواند بهبود قابل توجهی در خواص مکانیکی ایجاد کند