سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
سیدمحمود منیرواقفی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به قابلیت روش آبکاری الکترولس نیکل درایجاد پوشش یکنواخت با مقاومت عالی دربرابر خوردگی وسایش دربسیاری از کاربردها چنین پوششی ضروری است اما مشکل اصلی درپوشش دهی قطعات متالورژی پودرفولادی تخلخل سطحی و اکسید ها و آلودگی های موجود در منافذ سطحی آنهاست تحقیقات نشان داده است که مقاومت خوردگی قطعات متالور‍ژی پودرفولاد تابع مورفولوژی پوشش ایجاد شده برروی این قطعات می باشد دراین مقاله تاثیر عملیات آماده سازی سطحی و نیز عملیات حرارتی برمورفولوژی پوشش الکترولس نیکل ‌فسفر ایجاد شده روی قطعات متالورژی پودرفولادی بررسی شدها ست نتایج این تحقیق نشان میدهد که عملیات آماده سازی زیرلایه نقش مهمی در کنترل مورفولوژی پوشش و درنتیجه رفتار خوردگی این قطعات دارد همچنین عملیات حرارتی چسبندگی پوشش به زیرلایه را افزایش میدهد.