سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سینا دو برادران – دانشجویی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیژن بینا – دانشیار دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

تعیین موقعیت چاه نسبت به زهکش های سطحی جهت تعیین پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی توسط جریان آب سطحی بسیار مهم بوده و تعیین موقعیت چاه در یک مکان مناسب و ایمن نیازمند برنامه ریزی دقیق و مناسب می باشد. لذا جهت تعیین متغییرهای عمق چاه و فاصله از زاینده رود بر کیفیت آب چاه ، تعداد ۱۰ حلقه چاه تا شعاع ۱۰۰ متری از رودخانه در نظر گرفته شد . از لحاظ زمین شناسی ، خاک از جنس رس (بیشتر در نواحی سطحی ) و شن وماسه ( به ویژه در اعماق بیشتر از یک متر) بوده و جهت جریان نیز با توجه به مقایسه سطح استاتیک چاه ها و ارتفاع رودخانه به طرف چاه می باشد. پارامترها در سال ۱۳۸۳ طبق دستورالعمل استاندارد متد اندازه گیری شدند، در مجموع ۱۰۰ نمونه برداشت شد . نتایج نشان داد که میزان PH ,E.coli,TC ، دما ، TDS , NO3 , COD قلیائیت ، کدورت و EC به ترتیب در محدوده ۴۶۰-۳ و ۲۹-۰ در ۱۰۰ میلی لیتر ، ۷/۶-۶/۶۵ ، ۱۸/۱-۱۲/۴ ، ۱۲-۲ ، ۴/۱۵ -۱/۳۹ و ۷۸۳-۳۲۰ میلی گرم در لیتر ۴۳۷-۱۹۸ میلی گرم در لیتر بر حسب ، ( فرمول در متن اصلی مقاله) و د رنهایت اینکه پارامترهای NO3 ، قلیائیت ، PH , EC , TDS با افزایش عمق و فاصله از رودخانه افزایش می یابند در صورتی که فاکتورهای TC , E.coliکاهش یافتند.