سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزادفسا
خلیل حاجی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
منوچهر دستفال – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی حسن آباد داراب

چکیده:

علف کشهای کروز اکوتیپ و اولتیما طی یک آزمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار برای مدیریت علف های هرز مزارع ذرت مقایسه شد دراین بررسی تیمارها شامل استفاده از سموم علف کش شامل علف کش کروز به میزان یک لیتر درهکتار اکوتیپ ۲ لیتردرهکتار اولتیما ۱۷۵ گرم درهکتار وجین دستی و شاهد بدون کنترل علف هرز بود نتایج نشان داد وزن خشک علفهای هرز درزمانهای ۱۵و۳۰روز بعدازاعمال تیمارها تحت تاثیر علف کش ها قرارگرفتند نتایج همچنین نشان دهنده تاثیر مصرف علف کش ها برتعداد علف های هرز معنی دار بود.