سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه زلقی – دانش کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلا
روزبه فرهودی – هیئت علمی دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا – هیئت علمی دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تأثیر دگر آسیبی آثار عادی انجام هوای آفتاب‌گردان با غلظت ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد در جوانه زنی، رشد گیاه چه، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت α- آمیلاز گیاهچه های ارزن و سورگوم به صورت دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۹۰ و آزمایش به تکنولوژی در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت عصاره آبی آفتاب‌گردان سبب کاهش در صد جوانه زنی، وزن تر گیاهچه ، رعایت آنزیم‌های پر اکسیداز و آلفا آمیلاز و ارزن وحشی به سورگوم شد. آثار آبی آفتاب‌گردان همچنین سبب افزایش غلظت مالون دی آلدهید در بافت گیر چه گیاهان هدف شد. در بالاترین سطح غلظت و سر آبی آفتاب‌گردان بیشترین میزان تخریب غشای سلولی و کمترین وزن تر گیاهک و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در سورگوم مشاهده شد.