سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد شکرالهی گاوزن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
مهرداد احمدی کمرپشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

چکیده:

یکی از شاخصهای مهمدر ارزیابی و ملاحظات اقتصادی و سرمایه گذاری در سیستمهای قدرت شاخص انرژی تامین نشده می باشد مفهوم اصلی این شاخص مبتنی بر زیانی است که به سیستم به دلیل عدم امکان فروش انرژی الکتریکی ناشی از خرابی شبکه وارد شده و یا خسارتی است که مصرف کننده به دلیل قطع تغذیه متحمل خواهد شد از آنجا که شبکه های توزیع در شرایط گوناگون طبیعی و محیطی احداث شده اند در دوران بهره برداری با حوادث متعددی همچون طوفان، بارندگی الوده کننده هایی نظیر نمک، گردوخاک و رطوبت مواجه می باشند از این رو این مقاله تاثیر این عوامل طبیعی و محیطی و عوامل موثر برمصرف بار را با استفاده از منطق فازی برروی شاخص انرژی تامین نشده مشترکین بررسی می کند. این روش برروی شبکه توزیع RBTS-bus2 با استفاده از نرم افزار MATLAB پیاده سازی شده و شاخص انرژی تامین نشده بدست می آید.