سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
سینا سعادت – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سیدشاکر هاشمی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

با توجه به این که مقاومت و دوام مناسب بتن دو پارامتر مورد نیاز در طراحی سازه های بتنی بوده ونیز دوام بتن رابطه نزدیکی با تراوایی و نفوذ پذیری بتن دارد در سالهای اخیر مطالعات فراوانی در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفته و نتایج بسیار مطلوبی در زمینه ساخت بتن با تراوایی کم به دست آمده است. اما در اجرای ابنیه بتنی با تراوایی کم معمولاً نتایج مطلوب حاصل نمی شود چراکه معمولاً بسیاری از الزامات فنی و اجرایی توسط کارگران شاغل در پروژه رعایت نمی گردد که این ریشه در عدم آگاهی و عدم مهارت فنی کارگران دارد. با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری چه در بخش ساختمان و چه در زمینه سازه های بتنی خاص لزوم و اجبار کارگران ساختمانی در ایران جهت آموزش دیدن و کسب مهارت برای حفظ منابع ملی و رسیدن به توسعه پایدار بسیار ضروری است. سوالات تحقیق: در مقاله حاضر لزوم آموزش کارگران شاغل در فعالیتهای ساختمانی و راهکار های این مهم مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق: مطالعه حاضر با توجه به مشکلات پیش آمده در پروژه های عمرانی و ساختمانی به علت عدم مهارت فنی کارگران شاغل در این بخش و بیشتر بر پایه تجارب نگارندگان در پروژه های عمرانی و ساختمانی شکل گرفته است. نتیجه گیری: با توجه به تصویب قوانین در مورد بیمه کارگران ساختمانی و آئین نامه های اجرایی آن طی سالیان متمادی و به دفعات، لزوم برنامه ریزی و وجود ضمانت های اجرایی جهت آموزش و مهارت آموزی کارگران فعال در حوزه های عمرانی و ساختمانی بسیار ضروری است