سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود طباطبایی هنزایی – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
سارا احمدپورمبارکه – دانشکده هنر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد، اردکان
فرشته احمدی اردکانی –

چکیده:

رنگزاهای طبیعی دارای اهمیت بسزایی در کیفیت رنگرزی نخهای پشمی می باشند. رنگ آبی حاصل از برگ گیاه نیل از قدیم تاکنون در اکثر نقاط جهان در رنگرزی منسوجات مخصوصاً از جنس پشم مورد استفاده قرار گرفته شده است. باتوجه به نیاز به شرایط خاص جهت حل کردن در آب مولکولهای رنگ ایندگوتین استخراجی از نیل و شرایط ویژه کنترلی فرایند و انجام مرحله اکسیداسیون در انتها، انتخاب درجه حرارت مناسب هم در حل کردن رنگ در آب و هم در فرایندرنگرزی آن، تاثیر زیادی در تعیین کیفیت نهایی رنگرزی منسوج دارد. در این تحقیق تحت سه نمودار دمایی مختلف و رایج درکارگاههای رنگرزی سنتی ایران، برای هر دو مرحله حل کردن و رنگرزی، نمونه نخهای پشمی خام مشابه بطور یکسان رنگرزی شده و نتایج ثباتهای شستشویی و نوری و تغییر رنگ نمونه ها تحت سیستمCIE تعیین و مقایسه گردید. ۶۵ درجه سانتی- – ۳۵ درجه سانتی گراد برای مرحله حل کردن و همچنین دمای ۷۰ – نتایج نشان داد که با اعمال دمای ۴۰ گراد برای مرحله رنگرزی، بالاترین کیفیت رنگرزی بر روی نمونه ها ارائه خواهد گردید