سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید محمد حسینی ورکیانی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران
محمد حقیقت کیش – استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران

چکیده:

امروزه لایه های بی بافت سوزن زنی دارای مصارف متعددی مانند کفپوشها، پتوها، فیلترها و لایه های صنعتی می باشند. طول الیاف در لایه های بی بافت در استحکام بخشی بی بافت از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است. در آزمایشگاهها برای اندازه گیری استحکام ، فاصله فکها غالبا استاندارد شده است. در هر حال برای آزمایشهای مختلف طول متفاوتی انتخاب می گردد. باید توجه داشت که فاصله فکها برنتایج اندازه گیری خواص مکانیکی بسیار موثر است. در تحقیق حاضر برای نشان دادن تاثیر طول الیاف یا فاصله فکها بر استحکام یک مدل نظری ارائه شده است. در قسمت تجربی نتایج تئوری با نمونه لایه های بی بافت سوزن زنی شده در مقیاس نتایج بدست آمده مبین اینست که حتی در لایه های با آرایش یافتگی کامل، ضریب بهره گیری از آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. استحکام الیاف از ۳۰ درصد تجاوز نمی کند. زیرا سوزن زنی منجر به تغییر آرایش یافتگی الیاف بمقدار زیاد از حالت افقی به حالت عمودی می شود.