سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جعفریان – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
سیما کمانکش – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم

چکیده:

با افزایش ضریب نفوذ توان بادی در شبکه و افزایش ظرفیت مزارع بادی، امکان اتصال این مزارع به شبکه های فوق توزیع و انتقال فراهم شده است. از طرفی با توجه به این که در شبکه های با نفوذ بالای توان بادی، قسمتقابل توجهی از بارِ شبکه توسط مزارع بادی تامین می شود، لازم است که در هنگام بروز خطا در شبکه این مزارع متصل باقی بمانند. این دو عامل سبب می شود که مزارع بادی و شبکه بریکدیگر تاثیرات متقابل دینامیکی داشته باشند. دو عامل کلیدی در این رابطه، نزدیکی محل اتصال مزرعه ی بادی به منابع کنترل توان راکتیو و طرح توسعه ی نیروگاه های بادی در شبکه است. در این مقالهتمرکز بر روی توربین های بادی نوع سرعت ثابت معطوف شده است. در این مقاله تاثیر این دو عامل بر رفتار متقابل دینامیکی مزرعه ی بادی و شبکه بررسی می شود.