سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا شمسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد،
میثم زارع زاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه یزد،
علی اصغر علمدار – دانشیاردانشگاه یزد،
پدرام پیوندی – استادیاردانشگاه یزد،

چکیده:

درمحیط صنعتی تماس با حریق،حرارت زیاد،فلز مذاب،مواد شیمیایی سوزاننده،درجه ی حرارت زیاد و کم، ضربات بدنی،بریدگی ناشی از مواردی که حمل می شوند و سایر خطرات، اغلب تماس کاری نامیده شده است. لباس هایاختصاصی کار برای کاهش اثرات این خطرات قابل دسترس می باشند.لباس کار باید با توجه به خطراتی که در حین کار برای کارگر مربوطه پیش می آید انتخاب شده و به ترتیبی باشد که از بروز خطرات تا حد ممکن جلوگیری نماید.در این تحقیق تاثیر طراحی بر راحتی پوشاک کار یکسره بررسی شد و برای این منظور ابتدا از ۸۰ نفر از کارگرانی که از لباس کار یکسره استفاده می کردند یک نظرخواهی اولیه صورت گرفت.بر این اساس به مشکلات لباس کار یکسرهپی بردیم. سپس طبق این مشکلات ۷ طرح داده شد و با توجه به مشورت با کسانی که در زمینه تولید لباس کاریکسره کار می کردند و تهیه الگوی لباس کار یکسره، ۴ طرح داده شده عملی شد. ۲ طرح عملی شده در اختیار ۲۰ نفر از کارگران شهرداری، ۱ طرح آن در اختیار ۱۰ نفر از کارگران ایران خودرو و ۱ طرح دیگر در اختیار ۱۰ نفر از کارگرانهلال احمر هرکدام بمدت ۲ روز قرار گرفت.سپس مجددا از این افراد نظر خواهی به عمل آمد تا از بر طرف شدن مشکلات لباس کار اطمینان حاصل شود