سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی زندیه – عضو هیات علمی(استادیار)دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
پدرام حصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری_معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ر

چکیده:

آنچه در زمان حال مورد توجه قرار دارد این است که با توجه به افزایش جمعیت و توسعه صنعتی، استفاده از سوخت های فسیلی رو به گسترش است، این گستردگی مضرات خاص خود را نیز در بر دارد؛ این که منابع تجدید پذیر در حال اتمام هستند و اثرات زیست محیطی مخربی را بر جای می گذارند. این اثرات زیست محیطی زندگی انسان، اعم از جسمی و روانی را تحت شعاع قرار می دهد. در این راستا بایستی طراحی ها را به سمتی سوق داد که استفاده از منابع پایان پذیر به حداقل اندازه برسد. طراحی بام سبز یکی از این راهکارها می باشد که در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها توصیه می گردد. مقاله حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است و هدف از آن استفاده از معیارهای پایدار جهت توجیه پذیر نمودن سامانه های سبز در ایران می باشد. نتیجه آن که، یکی از راه های توسعه بام سبز و توجیه پذیرنمودن آن در کشور، تحلیل و چگونگی اثرگذاری مفید و بیان مزیت های آن می باشد