سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب سلیمان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه ایلام
نازنین نصراللهی –
جمال خدا کرمی –

چکیده:

امروزه کاهش مصرف انرژی دستگاههای سرمایشی و گرمایشی ساختمانها از طریق طراحی اقلیمی اکری ضروری است. اهمیت این موضوع از آن روست که آسایش حرارتی ناشی از این دستگاهها و توانایی تنظیم دما و رطوبت منزل توسط خود ساکنین ، تا حدودی منجر به نادیده گرفتن اصول طراحی اقلیمی در طراحی منازل مسکونی گردیده است. غافل از اینکه رعایت این اصول و بهره گیری از انرژی های طبیعی می تواند تا حد زیادی مصرف انرژی سرمایشی و گرمایشی را کاهش دهد. از این رو مقاله حاضر به بررسی تاثیر رعایت اصول طراحی اقلیمی بر صرف جویی در میزان مصرف انرژی سرمایشی ساختمان های مسکونی شهر ایلام می پردازد بطوریکه بتوان رضایتمندی گرمایی افراد را از منزل خود تامین نمود در این راستا سه نمونه مطالعاتی منزل مسکونی با حد متفاوتی از رعایت اصول طراحی اقلیمی در شهر ایلام و در فصل تابستان مورد بررسی قرار گرفت . سپس تاثیر سطح و مسائل پوسته ی خارجی ساختمان و همچنین احساس گرمایی ساکنین به عنوان عوامل تاثیرگذار بر میزان مصرف انرژی دستگاه کولر آبی هر یک از منازل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل با میزان رضایت مندی گرمایی ساکنین به عنوان عوامل تاثیر گذار بر میزان مصرف انرژی دستگاه کولر آبی هر یک از منازل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل با میزان رضایتمندی گرمایی ساکنین مطابقت داده شد. جهت کسب اطلاعات مورد نیاز ، مطالات میدانی نظیر مصاحبه ، عکسبرداری و نیز ثبت دقیق عوامل فیزیکی محیطی شامل دما و رطوبت انجام گرفته و داده ها توسط آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گریدی. نتایج بدست آمده نشان داد که عدم رعایت تمامی اصول طراحی اقلیمی در طراحی منازل در نهایت منجر به افزایش مصرف انرژی سرمایشی و همچنین نارضایتی حرارتی ساکنین از منازل خود شده است.