سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا میرج فیروزی – مدرس مدعو دانشگاه کمال الملک
مریم کرمی هریجانی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری

چکیده:

دراین مقاله سعی براین شده که تاثیر طبیعت برروی نقوش اسلامی و معماری اسلامی بررسی شود درابتدا مقاله تعریفی از هنراسلامی قلمروهنر اسلامی و سپس بنیادهای نگرش اسلامی معرفی گردیده است درقسمت های بعدی مقاله ابتدا هنر اسلیمی و سپس از تاریخچه پیدایش هنر اسلیمی سخن به میان آمده است در ارتباط با معماری قدسی اسلامی و فرم ها و شکلهای مرتب طبا آن که دراین جا به دلیل محدودیت صفحات مقاله ناگزیر فقط فرم گنبد بناهای ایرانی و بسیار اندک از تاثیر پذیری ریتم درمعماری اسلامی و بازی نور و سایه درمعماری اشاره شده است درپیرامون مطالب از تاثیرات حمله مغولها برشکل گیری معماریایران و تبدیل شدن ایران به یکی از قطب های اصلی و سپس پیدایش و ریشه هنر اسلامی سخن بیان شده است درادامه مقاله تعریفی از معماری ایران و درانتهای مقاله نمادها درمعماری ایران مورد بررسی قرارگرفته است و از تاثیر پذیری نقوش اسلیمی مثل ترنج بته جقه و … از طبیعت و استفاده از برخی از فرم های معماری باستانی ایرانی بعد از ورود اسلام به ایران و جاگرفتن آن فرم ها به یکی از اجزای اصلی مساجد مثل مهرابه ها اشاره کرد و دراخر نتیجه گیری و منابع مورد استفاده درمقاله عنوان شده است.