سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – کارشناسی ارشد میوه کاری دانشگاه تبریز
رضا فتوحی قزوینی – استاد باغبانی دانشگاه گیلان
سعدالله تیموری – کارشناس پژوهشکده کشاورزی هسته ای کرج
الهام محجل کاظمی – دکتری زیست شناسی گیاهی تربیت معلم تهران

چکیده:

استفاده از بذر در تولید پایه مرکبات یکی از روش های معمول بوده و انتخاب بذر خوب و با کیفیت، می تواند در تولید پایه مناسب، مفید باشد . آلودگی ها، پوسته ضخیم و رطوبت و دما از عوامل مؤثر بر جوانه زنی می باشند . بذرها که شامل سیتروملو، سیترنج، نارنج سه برگ و پرتقال بود از ایستگاه تحقیقاتی م رکبات رامسر خریداری شد . این آزمایش بصورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملا تصافی در آزمایشگاه باغبانی دانشگاه گیلان انجام شد . نتایج نشان داد که ضدعفونیکردن و خراشدادن باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی میشود.