سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی ابراهیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی زندرحیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

فولادهای زنگ نزن فریتی، تحت شرایط کار ی سلولهای سوختی اکسید جامد یک لایه اکسیدی کرومیا تشکیل می دهند که این لایه از هدایت الکتریکی ضعیفی برخوردار است و در نتیجه باعث کاهش بازدهی این مبدل های انرژی می شود. یک اقدام برای بهبود خصوصیات صفحات اتصال دهنده استفاده از یک لایه پوشش رسانا و محافظ است. در این مطالعه فولاد فریتی زنگ نزن AISI 430 به وسیله ی سمانتاسیون فشرده در یک مخلوط پودری پایه منگنز پوشش داده شد. تاثیر ضخامت لایه اکسیدی بر روی هدایت الکتریکی به وسیله ی اکسیداسیون همدما در دمای ۸۰۰ºC بررسی شد. همچنین این تاثیر در دماهای بین ۸۰۰ºC – 400 نیز بررسی شد . تشکیل اسپینل های Mn3O4 و MnFe2O4 در طول اکسیداسیون همدما در دمای ۸۰۰ºC ، هدایت الکتریکی این صفحات اتصال دهنده را بهبود داد . نتایج نشان داد که افزایش زمان اکسیداسیون همدما و افزایش دما، باعث افزایش ضخامت لایه اکسیدی می شود و افزایش ضخامت لایه اکسیدی موجب کاهش هدایت الکتریکی می شود.