سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام نمیرانیان – عضو هیهت علمی دانشکده مهندسی نساجی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مرجان دهقان – دانشکده مهندسی نساجی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ضخامت پارچه و کشش نخ دوخت برروی سایش درز پارچه جین می باشد با توجه به کاربرد زیادپارچه جین استفاده برای شلوار از سه نمونه پارچه جین ۱۰۰% پنبه استفاده شده است درز مورد استفاده lap-felled و بخیه آن زنجیره چندنخ ۴۰۱ می باشددر تمام نمونه درزهای دوخته شده نوع نخ، نوع سوزن، نوع درز و نوع بخیه یکسان و فقط کشش نخ دوخت تغییر داده شده است. سپس سایش درز هر نمونه با دستگاه rub tester اندازه گیری شد و پس از انجام ازمایش و تجزیه و تحلیل اماری دریافتیم که کشش نخ دوخت و ضخامت پارچه با سطح اطمینان ۹۵% برروی سایش درز تاثیر گذار می باشند. کشش A بهترین گزینه برای نمونه ۱ کشش D مناسب ترین کشش برای نمونه ۲ و کشش E مناسب ترین گزینه برای نمونه ۳ می باشد.