سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین غزنوی اسگوئی – دانشگاه صدرا
محسن گرامی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
آیدین غزنوی اسگوئی – پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه فناوریهای توربین بادی

چکیده:

سازه های کامپوزیتی متشکل از بتن مسلح و قابهای فولادی که از ستون های فولادی پرشده با بتن و تیرهای فولادی تشکیل یافته است، میتواند در سازه های بلند و درمناطق لرزه خیز مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه صورت پذیرفته است و در اکثر تحقیقات بر کارآیی مناسب این سیستم و بهینه بودن آن تاکید می شود. با توجه به اینکه اکثر تحقیقات بر روی اتصالات صلب تیر به ستون های فولادی پر شده با بتن انجام پذیرفته و تحقیقات با تمرکز بر اتصالات نیمه صلب کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در این مقاله به بررسی تاثیر ضخامت جداره در حالتیکه زیر سازه دارای اتصال نیمه صلب می باشد، پرداخته شده است. برای مذل سازی از نرم افزار ANSYS استفاده شده است و ترک خوردگی بتن در مدل سازی لحاظ گردیده است. نتایج بدست آمده از تحلیل عددی با نتایج تست تجربی موجود در سایر مراجع همخوانی بسیار مناسبی دارد. با توجه به آنالیزهای صورت گرفته مشخص گردید که به علت ماهیت اتصالات نیمه صلب موجود، افزایش ضخامت جداره تا ۱۶ میلیمتر باعث بهبود ظرفیت اتصال می گردد و افزایش بیشتر در میزان ضخامت جداره تاثیری بر ظرفیت لرزه ای قاب ندارد.