سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی رنجبر – کارشناس ارشد امور فرهنگی مرکز آموزش عالی شهید بابایی اراک
رضا تاج آبادی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سمیه شعبانی – کارشناس اداره دادگستری شهرستان اراک
بهاره برهانی یزدی – شرکت فناوری اطلاعات وارتباطات رضوی

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله تبیین جایگاه و تاثیر صنعت توریسم و گردشگری در اشتغال زایی و کارآفرینی پایدار است. روش مطالعه این مقاله به صورت مروری و کتابخانه ای می باشد.فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیت ها در جهان مطرح است. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، درآمد حاصل از گردشگری بین المللی در سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ تقریبا بیش از دو برابر شده و از ۲۷۰ میلیارد دلار به ۶۸۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. بنا بر این گردشگری در حال حاضر، با پویایی خاص خود می تواند تاثیرات عمد های بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در سطوح مختلف بین المللی، ملی و محلی بر جای گذارد. امروزه یکی از شناخته شده ترین راهبردهای غیرسنتی برای توسعه، گردشگری و فرص تهای مربوط به آن در زمینه کارآفرینی است. تعاونی های گردشگری به عنوان تشکل های غیردولتی در بسیاری از کشورها نقش خود را به خوبی ایفا کرد هاند. این تعاونی ها کلیه مراحل گردشگری مشتمل بر تبلیغات، پذیرش، راهنمایی، اسکان، مسافرت و… مرتبط با گردشگران را به خوبی ساماندهی و برگزار م یکنند. امروز چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال رشد بزرگترین امتیاز برای هر صنعت هر سازمان و هر فرد داشتن تفکر و خلاقیت برای کارآفرینی است. تفکر کارآفرینی موجبات اشتغال زایی و در نهایت رفع بیکاری و کاهش ناهنجاری های اجتماعی می گردد. تفکر کارآفرینی کلید رشد و توسعه اقتصادی هر کشور ی شناخته شده است . در سالهای گذشته دولتهای کشورهای مختلف به طور جدی به تشویق تفکر کارآفرینی پرداخته اند چرا که ارتقا کشور و رشد ملت در گرو کار، اشتغال و بهره وری نهفته است .یکی از شاخه های موثر در اشتغالزایی صنعت توریسم، توریسم فرهنگی است چرا که گردشگران علاقمند به فرهنگ ملل، خود داری فرهنگ های مختلف، نیازها، سلایق، و خصوصیاتی هستند که کشور میزبان می بایستی برای ارائه خدمات توریستی و معرفی فرهنگ خویش به گونه ای خود را با فرهنگ میهمانش مطابقت دهد که جذابیت، حلاوت و اصالت فرهنگ خود را به صورت واقعی کامل و هنرمندانه به توریست علاقمند منتقل کنند. هیچ گاه نمی توان برای رسیدن به این مقصود با تعداد معدودی از افراد جامعه به این سمت حرکت نمود. بلکه باید آموزشهای عمومی در جامعه توسط اساتید رسانه های عمومی، ارگانها، سازما ن و وزارتخانه های مرتبط صورت پذیرد. علاوه بر آموزش های عمومی ضرورت دارد جوانان علاقمند زیادی را تحت آموزش های تخصصی قرار داده و به دلیل ظرافت، نظم، گستردگیو فنون و روان شناختی و جامعه شناسی این رشته که قبلا نیز اشاره گردیده باید کشور از یک استراتژی تعریف شده دقیق مبتنی بر یک مدیریت علمی به روز و پویا در این زمینه برخوردار باشد.به دلیل تعدد شاخ ههای این رشته افراد زیادی از اقشار جامعه علی الخصوص جوانان تحصیل کرده و علاقمند در سطح کشور جذب شده در حقیقت گام بزرگی جهت تحقق تفکرآفرینی و اشتغالزایی برداشته خواهد شد . این مقاله می تواند در شناسایی پتانسیل های موجود مناطق شهر ی و روستایی برای توسعه تعاون یهای گردشگری و توسعه کارآفرینی مفید واقع شده و همچنین در امر سیاس تگذاری و تدوین برنام ههای توسعه تعاونی و کارآفرینی مد نظر قرار گیرد.