سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روزبه معیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان،
مهدی مدندوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

با توجه به خشکسالی های اخیر و همچنین ایجاد تغییر در الگوی مصرف آب و عملکرد بالاتر باید روش های آبیاری مورد استفاده قرارگیرد که هدر رفت کمتر آب و راندمان بالاتر داشته باشند. این تحقیق به منظور بررسی اثرات جایگزینی آبیاری قطره ای به جای آبیاری جویچه ای با بهره گیری از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر (ایستگاه برازجان) در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ اجرا گردید. کرت های اصلی شامل ۲ روش آبیاری قطره ای و جویچه ای و کرت های فرعی شامل ۴ رقم گندم چمران، کوهدشت، ویریناک و زاگرس می باشد. نتایج حاصله نشان داد که میزان عملکرد دانه در ۳ رقم چمران، کوهدشت و ویریناک به ترتیب (با مقادیر ۰۰ / ۷۷۸۲ و ۰۰ / ۷۱۲۵ و ۰۰ / ۷۹۹۰ کیلوگرم در هکتار) با بکارگیری آبیاری قطره ای نسبت به روش جویچه ای افزایش یافت. شاخص برداشت ارقام چمران، کوهدشت و ویریناک (با مقادیر به ترتیب ۷۴ / ۵۳ و ۷۴ / ۵۵ و ۵۸ / ۵۸ درصد) در روش آبیاری قطره ای نسبت به روش جویچه ای افزایش نشان داد. بیشترین راندمان مصرف آب نیز در ارقام چمران و ویریناک (با مقادیر به ترتیب ۴۳ / ۲و ۴۹ / ۲ کیلوگرم بر متر مکعب) در روش قطره ای بدست آمد