سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده مهسا فاطمی علوی – کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه سراسری تبریز

چکیده:

نور جوهر وجود هستی است و پنجره روزنی است به سوی معنویت و ارسی پنجره ای است رو به نور و حکمت و معرفت؛ پنجره ای که به نور ماهیت و هویت خاص میبخشد و مایه ی امنیت و خیال و تجلی زیباییها است.هدف از این پژوهش ارتباط شیشه های رنگی و تاثیر آن در فضاهای معماری و یافتن پاسخ به این سوال است که آیا ارتباطی بین شیشه های رنگی و فضای معماری وجود دارد و آیااین شیشه های رنگین به وجود آورندهی فضای معماری هستند؟ به نظر می رسد این شیشه ها فضایی متفاوت همراه با امنیت و خیال را برای ما ایجاد می کنند و نهایتا جلوه ی این نورهای رنگین در فضای مسجد امنیت و آسایش و رسیدن به تعالی را متجلی می سازد.این پژوهش از نوع بنیادی می باشد و برآمده از اطلاعاات و ماالعات میدانی ؛مقالات؛کتاب ها و با روش استدلال مناقی پژوهش شده است. در نتیجه نهایی باید گفت این شیشه های رنگین و نورهای رنگی حاصل از آن در افزایش معنویت فضا تاثیر بسزایی دارد.