مقاله تاثیر شیر سویای غنی شده با امگا-۳ و تخمیر شده با بیفیدوباکتریوم لاکتیس بر قند خون، وزن بدن و پروفایل لیپیدی در موش های صحرایی دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر شیر سویای غنی شده با امگا-۳ و تخمیر شده با بیفیدوباکتریوم لاکتیس بر قند خون، وزن بدن و پروفایل لیپیدی در موش های صحرایی دیابتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیرسویا
مقاله پروبیوتیک
مقاله امگا
مقاله ۳
مقاله موش های صحرایی دیابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سرتنگ محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: تنیده نادر
جناب آقای / سرکار خانم: رضائیان زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دیابت ملیتوس یک اختلال شایع اندوکرین است که به وسیله کمبود یا مقاومت به انسولین مشخص می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر شیر سویای غنی شده با امگا-۳ و تخمیر شده با بیفیدوباکتریوم لاکتیس بر قند خون، وزن بدن و پروفایل لیپیدی در موش های صحرایی دیابتی انجام گرفت.
مواد و روشها: موش های صحرایی دیابتی شده به ۴ گروه تقسیم شدند. یک گروه نیز به عنوان کنترل سالم در نظر گرفته شد. در طول مدت مداخله، گروه های کنترل سالم و کنترل دیابتی، روزانه ۱میلی لیتر آب مقطر و گروه های دیابتی، ۱میلی لیتر از هریک از محصولات شیرسویا، شیرسویای پروبیوتیک و شیرسویای پروبیوتیک غنی شده با امگا-۳ از طریق گاواژ دریافت نمودند. قند خون و وزن بدن به صورت هفتگی و پروفایل لیپیدی در انتهای مطالعه اندازه گیری شد.
یافته ها: در مقایسه ۳ گروه تحت درمان با گروه کنترل دیابتی، دریافت هر ۳ محصول توانست سطح قند خون، تری گلیسرید و کلسترول تام را به طور معنی داری کاهش دهد (p>0.05)، که بیشترین کاهش برای گروه دریافت کننده شیر سویای پروبیوتیک غنی شده با امگا-۳ بود. در پایان مطالعه، میزان وزن بدن در هر ۳ گروه تحت درمان نسبت به گروه کنترل دیابتی به طور معنی داری افزایش یافت (p>0.05)، که میزان افزایش در گروه دریافت کننده شیر سویای پروبیوتیک غنی شده با امگا-۳ نسبت به ۲ گروه دیگر بیشتر بود.
نتیجه گیری: به طور کلی ترکیب شیرسویا، پروبیوتیک ها و امگا-۳، احتمالا در کاهش عوارض مرتبط با دیابت موثر می باشد.