سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور اوجاقی – دانشگاه زنجان
سمانه نصیری – دانشگاه زنجان

چکیده:

اندازه گیری فرکانس برخی هارمونیک ها در جریان خط یک روش مناسب برای سنجش بدون حسگر سرعت موتورهای القایی در راه اندازهای سرعت متغیراست عوامل اصلی تولید کننده این هارمونیک ها mmf و نفوذپذیری مغناطیسی شیارهای استاتور و روتور است. در مدلسازی موتور القایی به روش تابع سیم پیچ ، تابع فاصله هوایی یکنواخت فرض صرفنظر می شود . در این مقالهاثر شیارها در مدلسازی موتور القایی قفس سنجابی بهروش تابع سیم پیچ بررسی می گردد . برای این منظور ابتدا روش محاسبه اندوکتانس های خودی و متقابل مدارهای استاتور و روتور به همراه مشتق این اندوکتانسها نسبت به موقعیت روتور ارائه می شود به نحوی که تابع فاصله هوایی معکوس حاوی اثر شیارها به شکل واقعی شان است. سپس رفتار موتور القایی مورد شبیه سازی قرار گرفته و مؤلفه های فرکانسی ایجاد شده دراندوکتانس ها و گشتاور القایی و جریان خط استاتور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نتایج حاصل حاکی از تشدید هارمونیک های جریان و گشتاور موتوردر اثر شیارهای روتور و استاتور است . مورب کردن شیارهای روتور راهکاری برای جبران این موضوع می باشد.