سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر رضوی زاده – دانشگاه تفرش دانشکده عمران
محسن اعتمادی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده عمران

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر پلان معماری یا شکل هندسی سازه روی رفتار ساختمان در مقابل زلزله با روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی ارزیابی شده و نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی معادل و دینامیکی و همچنین ترکیبهای خاصی از مقادیر تحلیل استاتیکی معادل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است با مطالعه فهرست ساختمان ها می توان دریافت که بیشتر از نصف ساختمان هایی که در چند دهه اخیر طراحی شده اند با پیکربندی یکنواخت که اساس طراحی اکثر آیین نامه های زلزله های می باشد مطابقت ندارد لذا با بررسی های دقیق تر انواع مختلف نامنظمی در پلان ها نوع خاصی ازنامنظمی در پلان یعنی پلان نامنظم L- شکل که از رایج ترین نامنظمی ها در پلان می باشد انتخاب گردید. سپس انواع مختلفی از ساختمان های نامنظم L- شکل با نسبت های مختلف نامنظمی نسبت های مختلف بیرون زدگی و در ارتفاع های مختلف مدل و به دو روش استاتیکی معادل و دینامیکی تحلیل گردید.