سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی حیدری – دانشجوی دکتری سازه های ابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس
روح اله موسوی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

دراین مقاله مطالعه ای با هدف پیش بینی و محاسبه میزان لغزش دیواره جریان خاک دانه ای با توجه به اندازه شیب و تنش در هر مقطع می باشد به ویژه شکل هندسی شیب به عنوان یک عامل موثر بر تنش اولیه مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور از نتایج مدلهای عددی که توسط نرم افزار اجزا محدود FLAC و با امکان تعریف جزئیات کامل در هر نقطه از شیب مقادیر مختلف تنش با تغییر ارتفاع شیب و زاویه آن استفاده شده است در رابطه پارامترهای موثر بر تنش اولیه زاویه شیب، ارتفاع شیب، و درجه تخلخل برای حالت بحرانی نموداری تنظیم شده است.