سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد زارعین – کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار تربیت مدرس تهران

چکیده:

مایکروویو یک روش سریع خشک کردن مواد غذایی استکه انرژی آن قابل مقایسه با روش خشک کردن با هوای گرم است سیستم های خشک کردن مایکروویو زمان خشک کردن را بطور قابل توجهی کاهش داده اند بدون اینکه اثر منفی برروی کیفیت محصول داشته باشند از سیب زمینی رقم آگریا به وسیله قالب های مکعبی و استوانه ای تیز روی یک تخته برش از جنس پلی اتیلن به قطعات با ابعاد ۱۱ × ۱۲ ×۵mm و ۵×۱۳mm برش زده شد شکل لایه های سیب زمینی برمدت زمان خشک شدن و نفوذرطوبتی موثر دریک خشک کن مایکروویو تاثیر دارد بطوریکه زمان خشک شدن برای نمونه مکعبی شکل ۵۷/۹درصد و برای نمونه استوانه ای ۳۹/۳درصد کاهش یافت