سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
میلاد عبداله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
پیام خسروی نیا – دانشجوی دکتری سازه های ابی
علی حسین زاده دلیر – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

درتحقیق حاضر کارایی شکاف به عنوان یکروش کاهش آبشستگی دراطراف آبشکن ارزیابی شده و نتایج آن با حالت ابشکن بدون شکاف مقایسه گردید توسعه زمانی آبشستگی ابشکن شکافدار با آبشکن بدون شکاف بررسی گردید نتایج آزمایشها نشان دادکه با افزایش ارتفاع شکاف به بیشتر از عمق جریان عمق ابشستگی کاهش پیدا میکند همچنین به ازای قرارگیری شکاف دردو ارتفاع مختلف سه فاصله قرارگیری ازدماغه آبشکن و عمق شکاف برابر عرض آبشکن و نصف آن درصد کاهش آبشستگی برابر ۱۱/۸تا۲۸درصد متغیر بود.