سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ش قنبری – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
س حکیم زاده – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
ر حیدری – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
ر مناف فر – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

آرتمیا سخت پوست کوچکی هست که قادر به تحمل محدوده وسیعی از شرایط اکولوژیک متفاوت می باشد این شرایط باعث تغییر فاکتورهای بیومتریکی و پاسخهای فیزیولوژیک موجود می شوند به منظور بررسی تاثیر دو شوری متفاوت بربقا و قطر سیست آرتمیا دو تیپ آرتمیای A. Franciscana و parthenogenetic Artemia در شرایط ازمایشگاهی در شوری های ۱۲۰g/l و ۲۱۰g/l پرورش داده شد بدین منظور سیست این دو جمعیت در شرایط اپتیمم تفریخ شده و لاروهای اینستار یک در ظروف ۱٫۵ لیتری با تراکم ۵۰۰ لارو در لیتر دمای ۲۷±۱ با جلبک تک سلولی Dunaliella tertiolecta پرورشیافتند درصد بقا در روزهای ۳و۷و ۱۱ و ۱۵ بررسی شدند. آرتمیاهای بالغ سپس به مدت ۲ ماه در همان شرایط پرورش داده شده و سیست های تولید شده درهرروز جمع آوری شده و بیومتری شدند.