سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدمهدی امین – دانشیار مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
افشین ابراهیمی – استادیار مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

گیاه پالایی یکی از روشهای مورد استفاده در حذف الاینده ها بوده که ضمن سادگی ارزان قیمت و موثربودن باعث تخریب محیط زیست نمی شود هدف این تحقیق گیاه پالایی خاک آلوده به فلز سنیگن کادمیم و بررسی تاثیر مقادیر مختلف هدایت الکتریکی برکمپوست شهری برای بالا بردن راندمان جذف فلز به وسیله گل آفتابگردان است آزمایشهای این تحقیق درطرح اسپلیت پلات با مقادیر مختلف هدایت الکتریکی دردامنه ۰، ۲و۴ و ۶dS/m بصورت کاملا تصادفی با سه تکرار در فاصله زمانی خرداد تا مردادماه ۸۹ انجام گردید. بیشترین مقدار جذب کادمیم درهدایت الکتریکی ۶dSm در بستر کمپوست بوده و مقدار آن در ریشه ۰/۷± ۵/۸ و ساقه ۳/۶±۱۱/۸ و برگ ۰/۰ ±۸/۴mg/kg بود که باعث کاهش وزنخشک گیاه شده و بیشترین ان درتیمار کمپوست بود آنالیز واریانس داده ها نشان داد که با فزایش هدایت الکتریکی آب ابیاری مقدارکادمیم جذب شده در ریشه ساقه و برگ گیاه افزایش می یابد بنابراین کاربرد هدایت الکتریکی فاضلاب باعث افزایش میزان حذف کادمیم می شود.