سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
عظیم شیردلی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

تغییر اقلیم، افزایش تبخیر و مصرف نادرست منابع آب بخصوص منابع آب زیر زمینی باعث بوجود آمدن محدودیت در منابع آبی و کاهش کیفیت آنها می گردد. از سوی دیگر رشد جمعیت و تقاضای فزاینده مصرف مواد غذایی، استفاده از منابع آبی با کیفیت پایین و ارائه راه حلهایی در جهت افزایش کارایی مصرف آب و تولید محصول بیشتر را، اجتناب ناپذیر می کند. به منظور بررسی شوری آب آبیاری و نیتروژن بر عملکرد انار و کارایی مصرف آب (WUE) این پژوهش بصورت یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سال ۱۳۸۹ در شهرستان ساوه به اجرا در آمد. تیمارهای شوری آب آبیاری در سطوح dS/m2، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ در کرت اصلی و تیمارهای ازت شامل صفر، ۱۵۰ و ۳۰۰ گرم اوره در کرتهای فرعی قرار داده شد. تعداد تکرارهای آزمایش ۳ عدد و در مجموع ۱۵ تیمار و ۴۵ واحد آزمایشی وجود داشت. نتایج نشان داد که شوری بیشتر از ds/m 4 باعث کاهش و نیتروژن باعث افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب (WUE) می گردد. همچنین با افزایش شوری از ۴ به بالا تاثیر نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب، نه تنها افزاینده نیست بلکه کاهنده است. بنابراین به منظور افزایش راندمان بهره وری آب مصرفی استفاده مناسب از کود (کود آبیاری) با در نظر گرفتن کیفیت آب و خاک بایستی در دستور کار کارشناسان و کشاورزان قرار گیرد.