سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عطا پورشیرزاد – کارشناس ارشد محیط زیست اداره کل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد
اسلام جاودان خرد – کارشناس ارشد محیط زیست
مجید خزایی – دانش آموخته کارشناسی ارشدمهندسی آبخیزداری
حمزه نور – دانشجوی دکتری آبخیزداریدانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ذرات ریز کوچکتر از ۶۳ میکرون ذرات سیلت و رس حامل اصلی مواد شیمیایی جاذب به ویژه فسفر، آفت کش ها و فلزات می باشد که به وسیله رسوبات به داخل اکوسیستم های آبی وارد می شوند انتقال فسفر به رودخانه ها مخازن اب دریاچه ها و سایر منابع آب در کیفیت آنها تاثیر سویی دارد مقادیر اندک غلظت فسفر در حدود ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر باعث مغذی شدن آبها می گردد و محیط را برای رشد موجودات مضر بخصوص جلبک ها فراهم می کند به همین دلیل در طول دهه های اخیر توجه زیادی به فرسایش خاک به عنوان منبعی برای انتشار فسفر در آبها مبذول گردیده است براین اساس تحقیق حاضردرحوزه آبخیز جنگلی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس پی ریزی گردید بطوریکه با وقوع هر رگبار درحوزه آبخیز مذکور حضور پیدا کرده و نمونه برداری به وسیله بطری ۲ لیتری و با فواصل زمانی یکسان از رودخانه به عمل آمد.