سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره طالب حقیقی – دانشگاه صنعتی اصفهان
لیلا نوری –
سیدمجید مرتضوی –

چکیده:

جذب و نگهداری آب برای مصارف بهداشتی کشاورزی رزینهای تعویض یون و … حائز اهمیت است درراستای بهبود قابلیت نگهداری آب توسط الیاف پنبه ازعملیات مختلف مانند پخت مرسرایزینگ و ایجاد اتصالات عرضی استفاده گردید دراین پژوهش به بررسی شرایط مختلف گرافت منومر متیل اکریلات بروی الیاف لینتر پنبه و تاثیر آن بردرصد گرافت میزان ضریب جذب و ظرفیت نگهداری آب پرداخته شده است طیف FTIR نمونه ها به منظور بررسی تغییرات گروه های عاملی درالیاف طی عملیات پلیمریزاسیون تهیه شد درصد گرافت و شاخص سفیدی نمونه ه ا اندازه گیری شد با افزایش درصد منومر درصد گرافت ضریب جذب و ظرفیت نگهداری آب بعد ازهیدرولیز افزایش یافته است نمونه مرسریزه شده وسپس گرافت و هیدرولیز شده دارای ماکزیمم سفیدی بود.