سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا خلج – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد جواد خلج – کارشناس مهندسی متالورژی، شرکت کفا
فرزاد سلیمانی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

با انجام عملیات نیتروژن دهی اولیه و غوطه وری در حمام نمک کلریدی مذاب که پودر فروکروم به آن اضافه شده می توان پوشش سخت و مقاوم به سایش کربونیترید کروم را در دم اهایی پایین تر از دمای تحول یوتکتوئید بر روی فولاد ایجاد نمود. تغییر پارامترهای مختلف پوشش دهی، منجر به تغییر ضخامت و سختی لایه می شو د. ب هنحوی که با افزایش زمان، ضخامت لایه کربونیتر ید کروم افزایش و سختی کاهش می یابد. اما با افزایش درصد وزنی فروکروم، ریز دانه شده پودر فروکروم، افزایش دما و زمان فرآیند، علاوه بر افزایش ضخامت، منجر به بالا رفتن سختی نیز م یشود. بررسی تشکیل پوشش بر روی فولادهای مختلف، نشان داد که با افزایش کربن فولاد، ض خامت لایه کربونیترید کروم افزایش می یابد، اما افزایش عناصر آلیاژی، منجر به کاهش ضخامت لایه می شود. همچنین انجام عملیات حرارتی بر روی نمونه پوشش داده شده، علاوه بر افزایش سختی زیرلایه، منجر به بهبود سختی ناحیه زیر پوشش نیز می شود. نتایج حاصل از تست سایش نیز نشان داد که مقاومت به سایش فولاد پوشش داده شده با کربونیترید کروم، به میزان قابل توجهی نسبت به فولادهای عملیات حرارتی شده و همچنین نیتروژن دهی شده، افزایش می یابد.