سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلال بازرگان – استاد یار دانشگاه زنجان
علی رضا معظمی – مدرس و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

وجود ژیپس و انیدریت در پی و تکیه گاههای محور انتخابی امکان احداث آن را با مشکل مواجه می کند. رفتار ژیپس درمعرض جریان آب به دلیل پتانسیل زیاد انحلال پذیری آن تهدید کننده و موجب نگرانی می باشد. تجربه و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که پتانسیل انحلال پذیری مصالح ژیپسی همواره در معرض جریان آب با سرعت بالا تهدید کننده بوده است. در پژوهش حاضر با انجام آزمایشات آزمایشگاهی، روند و میزان انحلال ژیپس در جریان آب مقطر و آب سد مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر ثابت انحلال برای آب سد و آب مقطر و همچنین ضریب درجه واکنش با دقت خوبی برآورد شده است