سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خسرو اشرفی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مریم معجری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
احمد انواری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سید محمد علی فیض – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

آلودگی هوای تهران به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی شهروندان تهرانی تلقی میگردد و امروزه ازنظر آلودگی محیط زیست و هوا یکی از آلوده ترین شهرهای جهان به شمار می اید تعدادزیادی از مواد شیمیایی و الاینده های هوا بصورت ذرات معلق درهوا وجود دارندذرات معلق موجود درجو درکشورهای درحال توسعه به عنوان یکی از مشکلات جدی زیست محیطی مطرح می باشد ذرات معلق موجود درهوا شامل PM10 , PM2.5 , PM0.1 بوده و دربردارنده ترکیبات فلزی ترکیبات معدنی دانه های گرده میکروارگانیسم ها ذرات ناشی ازفرایندهای صنعتی و دوده منتشره از منابع مختلف می باشند مطالعات اپیدمیولوژیکی کوتاه مدت و بلندمدت مضرات ذرات معلق را برروی سلامت انسان ازجمله افزایش مرگ و میر بیماریهای تنفسی و قلبی عروقی نشان میدهد علاوه براین انتشار ذرات معلق درآلودگی جوی موجب مه دود نیز میشود که موجب کاهش میدان دید می گردد.