سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا قهرمانی – عضو هیات علمی دانشگاه ملایر

چکیده:

وابستگی مقاومت ویژه الکتریکی بتن به ریزساختار و محلول حفرات خمیر سیمان، برخی از محققین را بر آن داشته تا تحقیقات خود را بر این موضوع متمرکز کنند . در این راستا آنها تاثیر شرایط محیطی دمائی و رطوبتی را بر مقاومت ویژه الکتریکی بتن مورد نقد و بررسی قرار دادند. سوالات تحقیق: در این تحقیق در پی آشنائی با تاثیر شرایط محیطی دمائی و رطوبتی بر مقاومت ویژه الکتریکی بتن هستیم. روش تحقیق: در این مقاله با مرور نوشتجاتی، به بیان تاثیرشرایط محیطی دمائی و رطوبتی بر مقاومت ویژه الکتریکی بتن می پردازیم. نتیجه گیری: نتایج بررسی های مختلف، وجود تاثیر شرایط رطوبتی و دمائی را بر مقاومت ویژه الکتریکی بتن تایید می کند