سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد آقاجری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر ، گروه مهندسی پلیمر، ماهشهر،
امید معینی جزنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر ، گروه مهندسی پلیمر، ماهشهر،

چکیده:

نانوکامپوزیت های پلی آمید ۶ که با رابر چقرمه شده است از طریق اختلاط مذاب در یک مخلوط کن داخلی تهیه گر دید. فرمولاسیون برای تهیه ۰۹ برای /۵/ نانوکامپوزیت ها با نسبت وزنی ۵ PA6/NBR/Nanoclay ثابت بودهاست. هدف این تحقیق بررسی تاثیر شرایط فرآیندی شامل دمای محفظه، دورپیچ و ترتیب اختلاط بر ریز ساختار و خواص مکانیکی )مدول کششی و مقاومت ضربه( این نانوکامپوزیت ها می باشد. طراحی آزمایش ها توسط نرم افزار مینی تب )روش تحلیل تاگوچی( انجام گرفته است. پراکندگی نانو خاک رس توسط پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد ارزیابیقرار گرفت. نتایج نشان داد که در دمای محفظه پایین و دور پیچ بالا میزان فاصله بین لایه ای و ورقه ای شدن افزایش یافته است. همچنین مشخص گردید که ترتیب اختلاط تاثیر چندانی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی این نانو کامپوزیت ها ندارد