سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا کیانی رشید – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه م

چکیده:

در این پژوهش تاثیر عملیات حرارتی بر گرافیت زایی فولاد آلیاژی پرکربن مطالعه شده است. تشکیل فازگرافیت در فولاد باعث بهبود قابلیت ماشینکاری، استحکام بعد از کوئنچ کردن و تمپر کردن و پتک کاری سرد می شود. این نوع از فولادها برا ی کاربردهایی که نیاز به صلابت و مقاومت سایشی دارند خیلی مناسب هستند. مورفولوژی گرافیت با شکل متمایل به کروی و با اندازه و توزیع بهینه در آلیاژهای آهنی خیلی اثرگذار می باشد. عملیات حرارتی متشکل از نگهداری در C ˚۹۲۰ و به مدت hr5 و عملیات حرارتی بعدی همدما تاسقف hr 5 و در درجه حرارت ˚C750 بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مقدار گرافیت با افزایش زمان عملیات حرارتی افزایش می یابد. سیمای کلیدی پژوهش حاضر این می باشد که با وجود اهمیت اصولی، از پتانسیل کاربردی بسیار خوبی نیز برخوردار می باشد.