سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از روشهای موثر برای کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی کاربرد صفحات مستغرق می باشد تحقیقات انجام شده تاکنون استفاده از این صفحات را در بازه ی مستقیم کانال با مقطع مستطیلی مورد بررسی قرار داده است این در حالی است که بیشتر کانالها دوزنقه ای شکل می باشند در نتیجه هدف ازاین تحقیق بررسی اثر شرایط جریان بررسوب ورودی به آبگیر جانبی منشعب ا زکانال ذوزنقه ای در دو حالت با و بدون صفحات مستغرق می باشد برای رسیدن به این هدف یک سری آزمایشهایی با چهار عدد فرود ۰/۴۵ ، ۰/۵۵ و ۰/۶۰ ، ۰/۶۶ و با نسبت آبگیری ثابت ۷/۵ درصد در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد نتایج ازمایشها نشان دادکه با وجود صفحات مستغرق به طور متوسط ۲۳ درصد و حداکثر تا حدود ۴۰ درصددر عدد فرود ۰/۶ نسبت دبی رسوب ورودی به آبگیر به دبی رسوب کانال اصلی را کاهش می یابد.