سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود فرزانه گرد – دانشیاردانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا رهبری – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد عرب کوهسار – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

گاز طبیعی به علتهزینه و آلودگی پایین به میزان سوخت مورد نیاز خودروها گسترش چشمگیری داشته است میزان انرژی ازاد شده توسط گاز طبیعی دریک مخزن گاز طبیعی فشرده سی ان جی تابعی از جرم گاز داخل مخزن و ارزش حرارتی گاز طبیعی می باشد از آنجایی که گاز طبیعی ترکیبی از چندین گاز با خواص گوناگون می باشد با تغییر ترکیب گاز جرم و ارزش حرارتی گاز طبیعی نیز تغییر می کنند دراین مقاله اثر خواص ترمودینامیکی و ترکیب گاز طبیعی برمیزان انرژی آزاد شده توسط گاز طبیعی بررسی گردیده است نتایج نشان میدهد با کاهش دما افزایش فشار و کاهش درصد متان دراجزای گاز طبیعی میزان انرژی آزاد شده افزایش خواهد یافت.