سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگین بینش – کارشناس ارشد رشته مدیریت در سوانح طبیعی،دانشکده محیط زیست،دانشگاه ته

چکیده:

تصمیم گیری های شرایط اضطرار و موقعیتهای بحرانی و نیز برنامه های تامین مسکن پس از وقوع سوانح طبیعی تا حد زیادی وابسته به اقلیم منطقه اسیب دیده و آب و هوای فصل رخداد سانحه است در برخی ازموارد مانند زلزله لرستان به دلیل مساعد بودن شرایط اب و هوایی درزمان رخداد سانحه و ماه های پس از آن تصمیمات تعیین کننده و سرنوشت سازی مانند حذف مرحله اسکان موقت اسیب دیدگان اتخاذ شده و بحران برفهای سنگین در جاده ها به متوقف کردن اتوبوسها و اسکان مسافران در روستاهای بین راه می انجامد مقاله حاضر پس از مروری بر ادبیات تخصصی موضوع و بررسی برخی از تجربیات پیشین ایران و جهان د رزمینه چگونگی تاثیر گذاری شرایط اقلیمی برتصمیم گیری های مسئولین پس از رخداد سوانح طبیعی به مطالعات موردی سانحه طوفان برف دی ماه ۸۶ و زلزله فروردین ۸۵ لرستان پرداخته و با توجه به مشاهدات میدانی و بررسی های آماری انجام شده تاثیر شرایط آب و هوایی را در تصمیمات اتخاذ شده در آنها مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد و به بحث و نتیجه گیری می پردازد.